Home

 

 

Additum är en liten och personlig byrå som hjälper framförallt små och medelstora bolag med det mesta inom redovisning och ekonomistyrning.

Additum hjälper också till med att utveckla och effektivisera processer och arbetsrutiner.

 

Kontroll, insyn och planering av ekonomi och redovisning är minst sagt viktigt, oavsett bolagets storlek.

Grunden för att kunna leverera pålitliga rapporter och redovisning av hög kvalitet är ett bra samarbete med kund och en god förståelse för kundens verksamhet.

 

Redovisning

Controlling

Interim

 

KONTAKT

 

 

 

Redovisning

 • Bokföring
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Bokslut och rapportering
 • Årsredovisning

 

 

Löneadministration

 

 

Deklarationer

 • Bolagsdeklarationer
 • Moms och arbetsgivaravgift
 • Punktskatter
 • EU-handel

 

 

Controlling

 • Budget
 • Prognos
 • Uppföljning och analys
 • Skräddarsydda rapportpaket

 

 

Processer och arbetsrutiner

 • identifiera behov
 • utveckla processer och rutiner
 • implementera

 

 

 

ISO-certifiering

 • enligt 9001:2015 och 14001:2015

 

 

Interimslösningar