Redovisning

Kontroll, insyn och planering av ekonomi och redovisning är minst sagt viktigt, oavsett bolagets storlek.

Grunden för att kunna leverera pålitliga rapporter och redovisning av hög kvalitet är ett bra samarbete med kund och en god förståelse för kundens verksamhet.

 

 

Redovisning

Additum hjälper ditt bolag med det mesta inom redovisning. Vi kan även hjälpa till med att förbättra och effektivisera processer och rutiner.

 

Redovisning

 • Bokföring
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Bokslut och rapportering
 • Årsredovisning

 

Löneadministration

 

Deklarationer

 • Bolagsdeklarationer
 • Moms och arbetsgivaravgift
 • Punktskatter
 • EU-handel

 

Processer och arbetsrutiner

 • identifiera behov
 • utveckla processer och rutiner
 • implementera

 

ISO-certifiering

 • enligt 9001:2015 och 14001:2015

 

Enmansbolag

Har du ett enmansbolag från vilket du fakturerar och har en del kostnader och utlägg?

Additum kan hjälpa dig med bokföring och deklaration.

Hör av dig!

 

Kontakt