Controlling

 

 

Controller

Kontroll, insyn och planering av ekonomi och redovisning är minst sagt viktigt, oavsett bolagets storlek.

Grunden för att kunna leverera pålitliga rapporter, analyser och prognoser av hög kvalitet är ett bra samarbete med kund och en god förståelse för kundens verksamhet.

 

Vi hjälper ditt företag med bland annat

 

  • Budget - modell och metod
  • Prognos - baserad på företagets förutsättningar och i förhållande till satt budget
  • Uppföljning och analys - på olika nivåer t.ex. produkt/tjänst, kund, funktion/avdelning
  • Skräddarsydda rapportpaket - beroende på företagets behov
  • ISO-certifiering enligt 9001:2015 och 14001:2015

 

 

Kontakt