Hem

Additum är en liten och personlig byrå som hjälper framförallt små och medelstora bolag med det mesta inom redovisning och ekonomistyrning


Additum hjälper även till med att utveckla och effektivisera processer och arbetsrutiner

Additum - bokföring för små och medelstora bolag.

Gröndal / Liljeholmen