Tjänster

Kontroll, insyn och planering av ekonomi och redovisning är minst sagt viktigt, oavsett bolagets storlek.

Grunden för att kunna leverera pålitliga rapporter, och redovisning av hög kvalitet är ett bra samarbete med kund och en god förståelse för kundens verksamhet.


Additum erbjuder:

Redovisning

 • Bokföring
 • Leverantör- och kundreskontra
 • Bokslut och rapportering
 • Årsredovisning


Löneadministration


Deklarationer

 • Bolagsdeklarationer
 • Moms och arbetsgivaravgift
 • Punktskatter
 • EU-handel


Processer och arbetsrutiner

 1. identifiera behov
 2. utveckla processer och rutiner
 3. implementera


ISO-certifiering

 • enligt 9001 och 14001


Controlling

 • Budget - modell och metod
 • Prognos - baserad på företagets förutsättningar och i förhållande till satt budget
 • Uppföljning och ananlys - på olika nivåer t.ex. produkt/tjänst, kund, funktion/avdelning
 • Skräddarsydda rapportpaket - beroende på företagets behov


Interima lösningar

 • Har ditt företag ett tillfälligt behov av kvalificerad hjälp på plats? Additum kan hjälpa till med tidsbegränsade interimslösningar inom Redovisning och Controlling.